Marc van Arem studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Voor de Master Urban Architecture heeft hij een integraal ontwerpvoorstel gemaakt voor de uitbreiding van het Cultureel Kenniscentrum in de historische binnenstad van Gouda.

In 2003 startte hij MvA stedelijke architectuur om te gaan werken als zelfstandig architect en adviseur op het gebied van de stedelijke ruimte en seniorenhuisvesting. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij het verbeteren van bestaande bebouwing.

Disclaimer